Com podem incorporar la mirada de gènere al habitatge cooperatiu?

Arquitectura

A Torrent Viu tenim molt en compte poder treballar l’arquitectura i el disseny d’espais incorporant de manera transversal una mirada ecofeminista, una perspectiva de gènere.

És algo que hem demanat al nostre equip d’arquitectes de Celobert i que han acceptat de bon grat incorporar al projecte de Torrent Viu.

Hem fet un treball conjunt on hem trobat punts definitoris d’aquesta mirada essencial, sota el nostre punt de vista, en l’arquitectura contemporània. Un cop definits els punts clau els hem anat traslladant, en la mesura del possible, al nostre projecte particular.

  • Accessibilitat universal: És fonamental que els espais arquitectònics siguin accessibles per a totes les persones, independentment del seu gènere o discapacitat. Això inclou la incorporació de rampes, ascensors, passeres i lavabos accessibles per a tothom.
  • Distribució de l’espai: Tenir en compte les necessitats i activitats de totes les persones que utilitzaran l’espai. És important dissenyar espais flexibles que puguin adaptar-se a diferents usos i que no reprodueixin estereotips de gènere.
  • Seguretat i il·luminació: Els espais arquitectònics han de ser segurs per a totes les persones, especialment per a les dones i altres grups vulnerables. Cal tenir en compte la ubicació d’il·luminació adequada per evitar zones fosques i afavorir la sensació de seguretat.
  • Espais d’intimitat: Incloure espais d’intimitat en l’arquitectura, com lavabos o sales de lactància separades, perquè les persones puguin gaudir de la seva privacitat i comoditat sense importar el seu gènere.
  • Connexions i accessos: Les vies de moviment per l’edifici i els accessos han de ser dissenyats tenint en compte les necessitats de totes les persones, especialment de les que tenen mobilitat reduïda. Cal assegurar que hi hagi vies accessibles, senyals clares i informació comprensible per a tothom.
  • Espais de cura: Incloure espais per a la cura de nens i persones dependents. Aquestes àrees han de ser adequades i accessibles perquè les persones puguin atendre les seves necessitats de manera còmoda i segura.
  • Espais inclusius: L’arquitectura ha de ser inclusiva per a tota la diversitat de gènere. Cal dissenyar espais que no discriminin ni exclouguin ningú i que acullin totes les identitats de gènere.
  • Participació comunitària: És essencial poder involucrar les persones que utilitzaran els espais en el procés de disseny i planificació. Això inclou la consulta i la col·laboració amb les dones, les persones LGBTQ+ i altres grups per assegurar-se que les seves necessitats i perspectives siguin tingudes en compte.
  • Sostenibilitat: L’arquitectura amb perspectiva de gènere també ha de considerar la sostenibilitat. Això implica el disseny d’edificis i espais que siguin eficients energèticament, utilitzin materials sostenibles i promoguin un estil de vida respectuós amb el medi ambient.
  • Representació i reconeixement: Finalment, és important que l’arquitectura amb perspectiva de gènere reconegui i valori les contribucions de les dones i altres professionals en el camp. Això implica promoure la igualtat d’oportunitats i reconèixer el treball realitzat per aquestes persones.

Si en voleu saber més de com encarar aquesta temática, us recomanem la guia “Cap a una arquitectura ecofeminista al cohabitatge” publicada per Perviure. La trobareu en aquest enllaç. També més detalls de com ho hem fet a Torrent Viu en aquest altre document.

En resum, la perspectiva de gènere en l’arquitectura ens convida a repensar i redissenyar els espais perquè siguin inclusius, igualitaris i respectuosos amb la diversitat de gènere.

Tota aquesta tasca realitzada d’estudi per afavorir un urbanisme i una arquitectura amb perspectiva de gènere s’ha dut a terme amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *