Coneix el projecte Torrent Viu

Habitatge cooperatiu de Sarrià

El projecte de Torrent Viu va prenent força des de diversos eixos de treball de la cooperativa que organitzem en comissions. Comissió econòmica, d’arquitectura, de cohesió… En cada una d’elles i de manera horitzontal busquem el consens entre totes les sòcies per anar avançant cap a la nostra fita en les tasques del dia a dia. La dedicació o el pes de cada una de les comissions ha anat evolucionant en funció de l’estadi del projecte. Cada una de les tasques va encaminada a començar a construïr l’edifici per anar-hi a viure quan abans millor.

16 habitatges al barri de Sarrià

Habitatge cooperatiu en cessió d’ús
Inclusiu, sense lucre i autogestionat
Eficiència energètica i sostenibilitat

Dues de les característiques del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús són la propietat col·lectiva i el dret d’ús. En el nostre cas l’ajuntament de Barcelona ens ha cedit el terreny on aixecarem la nostra casa per un temps de 75 anys. La cooperativa és la promotora i propietària que aixeca l’edifici amb les aportacions dels socis, que tenen el dret d’usar-lo.

Com d’altres cooperatives la nostra és també sense ànim de lucre. En reunions, assemblees i altres espais de decisió ens fem responsables i gestionem de forma democràtica i horitzontal tot allò que atany a la cooperativa. I per descomptat que ho fem amb una mirada inclusiva i respectuosa amb tothom.

La sostenibilitat i l’adaptació ambiental és una altra de les claus del nostre projecte. Ledifici està dissenyat per ser el màxim sostenible possible (dintre les nostres possibilitats) tant pel que fa al métode constructiu i materials com en tots aquells aspectes lligats a la climatització interior i eficiència energètica.

Assamblees

Formar part d’una cooperativa vol dir participar de forma recurrent en assemblees i reunions. En elles és on es debaten tots els assumptes i batega amb força la cooperativa. A Torrent Viu estem contentes d’haver arribat a prendre les decisions clau sempre per consens.

Qui som

Som una colla d’homes i dones, nens i nenes, que ens hem agrupat per iniciar un projecte d’habitatge col·laboratiu en el barri on ja vivim des de fa temps alguns de nosaltres.

Un grup de persones motivades per la idea de construir un projecte col·lectiu de convivència i intercanvi des de l’àmbit de l’habitatge.

Entenem que l’habitatge és un espai d’actuació privilegiat que ens proporciona la possibilitat de construir una nova idea de comunitat, contribuir al canvi de model entorn de les necessitats bàsiques que s’ha impregnat per la lògica de mercat, i treballar per a què darrere de la paraula “viure a….” hi apareguin molts més adjectius carregats de significat que no únicament la localització física en un territori determinat.